Feico Hajonides

Beeldhouwer

Levens beelden

Als beeldhouwer ervaar ik een uitdaging om roerloze vaste aardse materie zo vorm te geven dat er een suggestie van leven ontstaat.

Ruimte beelden

Sommige beelden werken sterker door op hun direkte omgeving dan anderen. Met ruimte beelden probeer ik een gebaar, een verhaal vanuit het beeld ruimtelijk te maken.