Ruimte beelden

Sommige beelden werken sterker door op hun direkte omgeving dan anderen. Met ruimte beelden probeer ik een gebaar, een verhaal vanuit het beeld ruimtelijk te maken.

Alt for image
Poort

In ons leven mee aan de opbouw van een poort. De poort in ons naar de geestelijke wereld.

Alt for image
Door vleugelen bewogen

Hoe wonderschoon kan een vleugelslag van een vogel zijn bij het loskomen van de grond?

Alt for image
Mens op de drempel

Wij mensen staan dagelijks op een drempel. Nemen we een stap voorwaards of wachten we af?

Alt for image
Gespreksruimte

Een goed gesprek schept een ruimte om de gesprekspartners heen. Een ruimte die ontwikkelingsruimte geeft.

Alt for image
Vleugelruimte

Het omarmen van de uiterlijke ruimte schept innerlijke ruimte in onze ziel.

Klik op de foto en hij wordt vergroot.

Alt for image
Overwinning op de leugen