Opleiding

Driejarige parttime beroepsopleiding organische beeldhouwkunst

In september 2020 start een nieuwe opleidingsgroep Organische beeldhouwkunst in de Aardewerkplaats (Brummen). Een driejarige parttime opleiding waarin handvaten aangeboden worden om de eigen talenten en mogelijkheden in deze levende kunstvorm te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Deze opleiding/scholingsweg leidt je op om de beeldhouwkunst beroepsmatig te kunnen gaan uitoefenen. In deze opleiding hopen we een beeldhouwkunst aan te bieden die past in de huidige tijd. Een beeldhouwkunst waarin het geestelijke achter de uiterlijke vormen een plaats krijgt. Een beeldhouwkunst ook waarin het proces van vormontwikkeling in een beeld belangrijk is. Kortom een beeldhouwkunst die ons wakker maakt voor de levende waarachtigheid in en achter de zichtbare vormen.

Essentieel in deze scholingsweg is het uitgangspunt dat ieder mens in wezen een kunstenaar is. Het is de vraag hoe ieder met deze kiem van het kunstenaarschap wil omgaan. In deze opleiding proberen we een voedingsbodem te scheppen zodat ieder op een geheel eigen manier het eigen kunstenaarschap kan ontwikkelen. Natuurlijk is er geen pasklaar concept hoe het kunstenaarschap eruit ziet. Dat is voor ieder mens die zich dit tot doel stelt volledig anders. Dat hangt af van de talenten en mogelijkheden die je meebrengt en in je leven al ontwikkeld hebt. Vandaar dat we in deze opleiding doorlopend de eigen unieke wilsweg van ieder als uitgangspunt nemen. In de eerste twee jaren van de opleiding staan we stil bij wat je (bewust en onbewust) al ontwikkeld hebt in de beeldhouwkunst en wat je daar vanuit verder wil vormgeven. De basis van een eigen verhouding tot de fundamenten van de Organische Beelhouwkunst wordt gelegd. In deze twee jaren wordt er een begin gemaakt met het onderzoeken van de zeven vormgevende “organen” waar vanuit de Organische beeldhouwer zijn beelden maakt. Zeven bronnen, zeven inspiraties om beelden te maken. Door het bestuderen en ervaren van deze “zeven” kan je jezelf als beeldhouwer verruimen.

In het derde jaar staat het aangaan van een eigen project en/of opdracht met alles wat daarbij komt kijken centraal. Een project en/of opdracht waarin je jouzelf als beeldhouwer in de ruimste zin van het woord kan laten zien.

Voor uitgebreidere informatie over deze opleiding: http://www.organischebeeldhouwkunst.nl

Oriëntatie bijeenkomst

Als deze opleiding je aanspreekt en je overweegt om mee te doen dan kun je een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek aan vragen. We bespreken dan jouw vragen, twijfels en bekijken of jouw wensen, mogelijkheden en verlangens aansluiten bij deze scholingsweg. Voor een kennismakingsgesprek kun je contact met Feico opnemen: telf. 0630953313

Voor aanmelding via mail klik hier

Introductie dagen

Op 13 t/m 15 augustus zijn de introductie dagen. In deze drie dagen maak je kennis met een onderdeel van de organische beeldhouwkunst. Een prima gelegenheid om kennismaken te maken met de verschillende werkruimten, de manier van lesgeven en een thema binnen de organische beeldhouwkunst namelijk boetseren van portret. De volgende vragen krijgen in deze dagen vorm: Wat is de Organische Beeldhouwkunst? Wat spreekt deze kunstvorm in jou aan? Zie je jezelf vanuit de Organische Beeldhouwkunst werkzaam zijn? Deze vragen worden gedurende de introductie bewogen.

Voor aanmelding via mail klik hier

Kosten

De kosten voor de drie introductie dagen zijn 350,- euro (dit is inclusief materiaal en lunch) De kosten voor de opleiding zijn 2500,- euro pp per jaar. (Inclusief beeldend basismateriaal, lesmiddelen, begeleiding ook buiten de bijeenkomsten, koffie/thee. exclusief de kosten voor het bronsgieten en museum bezoek.) Als de kosten een bezwaar zijn dan kunnen we in een oriëntatie gesprek mogelijkheden bespreken (ondermeer prive en algemene fondsen) om deze opleiding voor jou mogelijk te maken.

Tijd

Het eerste jaar start in september. De exacte datum hangt af van de duur van de corona crisis. Het eerste én tweede opleidingsjaar bestaan samen uit 50 bijeenkomst-dagen. Het komt erop neer dat we in het eerste en tweede jaar tien keer op een vrijdag met aansluitend de zaterdag bij elkaar komen. Daarbij komt in het voorjaar een zogenaamde “werkweek” van vier of vijf dagen. Voor een complete datalijst van het eerste jaar kun je contact opnemen met Feico. Iedere dag begint om 9:30 uur (welkom vanaf 9:00 uur) en eindigt uiterlijk om 17:00 uur.

Plaats

We kunnen gebruik maken van een ruim atelier/werkplaats en een bronsgieterij: Aardewerkplaats Amiel. Windheuvelstraat 3 6971 JV Brummen (nabij Zutphen).

Voor uitgebreidere informatie over deze opleiding: http://www.organischebeeldhouwkunst.nl