Levens beelden

Als beeldhouwer ervaar ik een uitdaging om roerloze vaste aardse materie zo vorm te geven dat er een suggestie van leven ontstaat.

Alt for image
Kiem -eikenhout-

Niet alleen in de plantenwereld vind je kiemen. Ook in ons menszijn leven kiemen. Bijvoorbeeld als een bepaald vermogen dat sluimert eindelijk de tijd krijgt om zich te ontplooien en een spreekwoordelijke bloem te worden.

Alt for image
Swing

Als we onze wilskracht kunnen bundelen en hanteren zijn we tot veel instaat.

Alt for image
Levenskracht

Het is een feest om een plant zich te zien ontplooien. Naar onder toe zoekt de plant de verbinding met de aarde. Naar boven toe zoekt het de verbinding met de zon. Daar tussen bruist het leven.

Alt for image
Paassteen

In de beeldhouwkunst worden er ingangen gezocht naar levende beelden. Beelden die de suggestie uitspreken dat ze leven. Misschien leven ze wel maar zien we dit nog niet.

Een waterbeeld voor therapeuticum Aquamarijn te Arnhem

De manier hoe dit therapeuticum met patienten om wil gaan, hebben we verbeeld in een waterbeeld. Voor een film van dit leven wekkend waterbeeld klik linksonder de foto.

Expositie