Herinnerings beelden

Geboorte en sterven zijn ingrijpende momenten in ieders leven. Voor deze momenten maak ik geregeld in opdracht een passend beeld.

Alt for image
Geboortebeeld voor Nathan

Voor de geboorte van mijn zoon Nathan heb ik een beeld gemaakt. Met dit beeld wens ik hem toe dat hij de aanwezigheid van zijn engel kan blijven ervaren.

Alt for image
Geboortebeeld

Dit beeld is een opdracht van twee blije grootouders. Hun kleinkind wilden ze een vertrouwingsvol gebaar meegeven. “Volg je eigenheid en ga er voor in je leven!”

Alt for image
herinneringsbeeld Willy

Om een geliefde die gestorven is dagelijks te herinneren is dit beeld gemaakt. In nauwe samenwerking met de nabestaande is ze ontstaan. Beweging typeerde Willy. Dan moet ook dit beeld vol van beweging zijn.

Alt for image
herinneringsbeeld

Het rouwen om een gestorven dierbare is hartverscheurend. Enerzijds zal er los gelaten moeten worden. Anderzijds blijft de nabestaande in liefde verbonden. Een verhaal vol tegenstellingen drukt dit beeld uit.

Alt for image
herinneringsbeeld Margot

Ter nagedachtenis aan een geliefde vriendin.

Kleinere herinnerings beelden

Drie beelden gemaakt voor therapeuticum “de Rozenhof” in Zutphen. Een metamorfose serie van kind, via volwassen naar ouder. Klik hiervoor links of rechts van de onderstaande foto