Stilleweek beelden

In de week voor Pasen -de Stille Week- krijgen de dagen van de week een bepaalde christelijke inhoud. Elk jaar weer probeer ik deze inhoud opnieuw in beelden te vatten.

Alt for image
Palmzondag

Palmzondag, de dag waarop Christus herkent wordt en zich openbaart.

Alt for image
Maandag

Maandag, de dag waarop het zichzelf verrijkende materialisme doorbroken wordt door de kracht van het geloof.

Alt for image
Dinsdag

Dinsdag, de dag waarop egoïstisch gefundeerde woordenstrijd doorsneden wordt door de waarheid.

Alt for image
Woensdag

Woensdag, de dag waarop verraad toegelaten wordt zodat liefde erin werken kan.

Alt for image
Zaterdag

Zaterdag, de dag waarin het gestorvenen doortrilt tot diep in de aarde en hierin toekomst zaait.

Een serie kosmogrammen

Hieronder een serie kosmogrammen die ik in de Stille week 2019 gemaakt hebt. Te beginnen bij maandag tot Stille zaterdag. Klik hiervoor links of rechts van de foto.